Συγγραφή SEO Άρθρων

drz-0410 (2).jpg
Στοχεύστε ιδιαίτερα keywords με υψηλή ζήτηση, με τη βοήθεια SEO Optimized Άρθρων

Η ομάδα του The Hotel Content Company πραγματοποιεί μία εκτεταμένη έρευνα πάνω στις αναζητήσεις του εκάστοτε προορισμού (σε επίπεδο χώρας, προορισμού, ή χαρακτηριστικού), και μετά από ενδελεχή μελέτη του καταλύματος, προτείνει 3 ενδεικτικές θεματικές, βασισμένες σε τρία διαφορετικά αλλά εξίσου δυνατά keywords. 


Τα SEO Optimized Άρθρα, έχουν ως στόχο την υψηλή οργανική τοποθέτησή τους στην Google πάνω στο keyword που έχει επιλεγεί. Τα άρθρα είναι έκτασης 600-800 λέξεων, και μπορούν να δημοσιευτούν είτε στο blog του ξενοδοχείου, είτε σε τρίτα media.

 

Deliverables:

 

  • Keyword Research

  • Ανάπτυξη Άρθρου

  • Υλικό για τα Social Media