Εύρεση Ξενοδοχειακών Keywords

drz-0410 (2).jpg
Ενισχύστε το awareness και τη παρουσία σας στο διαδίκτυο και αυξήστε τις πωλήσεις σας, στοχεύοντας τα κατάλληλα keywords για το κατάλυμά σας.

Με την υπηρεσία εύρεσης ξενοδοχειακών keywords, εντοπίζουμε τις πιο δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά σε επίπεδο περιοχής, χώρας και τάσεων, και προτείνουμε αυτές που έχουν τις βέλτιστες προοπτικές για το κάθε κατάλυμα. Η διαδικασία αυτή, έχει ως στόχο την ενίσχυση του awareness και της παρουσίας του κάθε ξενοδοχείου στο διαδίκτυο, αλλά και την αύξηση των πωλήσεων, μέσω της εξειδικευμένης στόχευσης των κατάλληλων keywords για το κατάλυμα.


Τα keywords μπορούν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, από την ενίσχυση του περιεχομένου του επίσημου website για τη βελτιστοποίηση του SEO, μέχρι και την προδιαγραφή στοχευμένων θεματολογιών για τον εμπλουτισμό του ξενοδοχειακού blog της επιχείρησης, μιας και η σχετική έρευνα συμπεριλαμβάνει, εκτός από την επιλογή των keywords, και προτάσεις εφαρμογής τους στο περιεχόμενο.

 

Deliverables:

 

  • Travel Search Audit

  • Επιλογή Keywords

  • Προτάσεις Εφαρμογής των Keywords