Συγγραφή
Hotel Descriptions

drz-0993.jpg
Αναδείξτε τη μοναδικότητα του ξενοδοχείου σας αλλά και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων αλλά και την ανάπτυξη ενός διακριτού brand identity.

Μέσω της υπηρεσίας των Hotel Descriptions, το The Hotel Content Company αναδεικνύει τις καλύτερες πτυχές του κάθε καταλύματος, αναπτύσσοντας όλα τα απαραίτητα κείμενα για την περιγραφή και προώθησή του. Για την επίτευξή ενός υψηλής ποιότητας αποτελέσματος, λαμβάνουμε υπ' όψιν μας, πέρα από τη μοναδικότητα του κάθε ξενοδοχείου, τις ταξιδιωτικές αναζητήσεις του προορισμού αλλά και τη ζήτηση που υπάρχει για την περιοχή. Έτσι, τα κείμενα μπορούν να σταθούν τόσο σε τρίτα κανάλια, όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου σας.

Deliverables:

 

  • Brand Promise

  • Tagline Καταλύματος

  • Σύνοψη Ξενοδοχείου

  • Σύνοψη χώρων ξενοδοχείου

  • Περιγραφές Τύπων Δωματίων

  • Περιγραφές Υποδομών

  • Περιγραφές Υπηρεσιών

  • Καταγραφή των USPs