Δημιουργία Newsletter Περιεχομένου

drz_spiritual-corfu_22684.jpg
Βελτιώστε την επικοινωνιακή στρατηγική του καταλύματός σας, εντάσσοντας τα newsletters ενεργά στα κύρια μέσα επικοινωνίας με το κοινό σας

 

Η ομάδα του The Hotel Concept Company αναλαμβάνει τη δημιουργία του Newsletter Περιεχομένου, παράγοντας ένα εντυπωσιακό λεκτικό και οπτικό αποτέλεσμα που ακολουθεί τις εξατομικευμένες ανάγκες του καταλύματος, και επιτελεί τον σκοπό του μέσω ενός διαδραστικού format με πλούσια πληροφορία.